17.12.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΑΘΗΣ ΓΑΖΑΣ---ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ

MOHAMMED ABED