15.12.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΩΣ ΘΕΣΠΕΣΙΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ--ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΓΑΖΑ---ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΝΤΑΣ

. AFP