13.12.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΟΤΣΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΟ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΧΑΛΕΠΙ---ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ


Omar Sanadiki