1.12.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----------ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΧΑΛΕΠΙ----ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ

Abdalrhman Ismail