1.12.16

ΣΤΙΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΜΙΣΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΗ-ΑΠ'' ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΑΦΡΙΚΗ---ΜΙΣΕΥΟΝΤΑΣ


Darrin Zammit Lupi