28.1.17

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ Σιουδάδ Χουάρεζ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ-ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ---- ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ---ΝΑ ΥΨΩΘΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ--- ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ--ΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ---ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ--

Jose Luis Gonzalez