28.1.17

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΑ ΦΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΝΤΟΥΜΑ-ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ--ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ--


Bassam Khabieh