8.2.17

ΤΟ ''ΚΑΡΟΥΣΕΛ ΤΟΥ ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ'' ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ----