10.5.17

ΓΑΒΓΙΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Στα ψυχιατρεία–Οι μακροχρόνιες νοσηλίες-Τα επισκεπτήρια–Όπως σκυλιά –Τα ξαποστέλνουν με γαβγίσματα—Όχι χαρμόσυνα—Αγριωπά—Τα δόντια δείχνοντας––Οι μεν η Κοινωνία—Με παύλα και τελεία—Οι δε πίσω απ’ τη μάντρα—Του χρόνου αοριστία––—Στα ψυχιατρεία–Οι μακροχρόνιες νοσηλίες-Τα επισκεπτήρια–Όπως σκυλιά –Τα ξαποστέλνουν με γαβγίσματα—