11.7.17

«Δεν είν’ λιμάνι οι διαδρόμοι» – Σάστισε η βάρδια στην τομή–– Για «Αυτοχείρων το Μουσείο»–– Oι νοσοκόμοι ούτε καρφί–– Τσιγάρο πάνω απ’ το φορείο––Ύστερα αράδιασα καρέκλες–– Με περιπτέρου μαντιλάκια–– Μην πουν στο πλοίο μου κουβέντες: «Ψυχή γι’ αυτήν στην αποβάθρα»––– Και ζαλωθήκαν τις καρέκλες––Με τα μαντίλια–– Οι νοσοκόμοι–– Βρίζαν’ κοιτώντας με στις τσέπες –– «Δεν είν’ λιμάνι οι διαδρόμοι»–– –Σάστισε η βάρδια στην τομή–– Για «Αυτοχείρων το Μουσείο»–– Oι νοσοκόμοι ούτε καρφί–– Τσιγάρο πάνω απ’ το φορείο–


O αγώνας δεν σταματά