6.7.17

ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΚΟΠΑΝΟ — Aπέναντι —Στους παγωμένους στο χείλος των φωνών— Νευμάτων ή χειρονομιών —Που στην αυτή στάση ως έξεδροι φρενών οδηγούνται στης ψυχής τα ιατρεία–Δια εισαγγελικής παραγγελίας— Σαν να σε χτυπάει κατακτητής με το υποκόπανο— Στο κέντρο μιας πλατείας— Aπέναντι — Στους παγωμένους στο χείλος των φωνών— Νευμάτων ή χειρονομιών—